Jedna slabika nám stačí

Od poloviny září jsme se věnovali projektu JEDNA SLABIKA NÁM STAČÍ.

V průběhu realizace si děti rozšířily slovní zásobu.  Povídali jsme si o významu slov, vysvětlovali jsme si je, počítali jsme slabiky a vyhledávali slova jednoslabičná. Hráli jsme si se slovy stejného i opačného významu, se slovy souřadnými a to vše v oboru jednoslabičných slov. Mozkové závity jsme aktivizovali pomocí kvízů i hádanek, Třešničkou na pomyslném jednoslabičném dortu byla tvorba příběhů. Příběhy byly tvořeny jen jednoslabičnými slovy. Dětem se tvůrčí psaní velmi vydařilo. Při tomto projektu jsme se nejen učili, ale také jsme se velmi dobře bavili. Máte-li chuť, zkuste to také. Jedna slabika opravdu stačí.

 

01.10.2018