KERAMICKÁ DÍLNA

Ve středu 3.4. jsme měli ve třídě keramickou dílnu. Paní keramička nám vysvětlila

celý postup práce, potom každý dostal svůj kousek hlíny a pustili jsme se do tvoření.

Vyráběli jsme velikonočního kohoutka nebo slepičku. Nakonec jsme své dílo i vybarvili.

12.05.2019