Klasifikace z hudební výchovy

Podmínkou uzavření klasifikace z hudební výchovy je napsání testu a sólový zpěv jedné vybrané písně / pravidla sólového zpěvu znáte/. Žáci z 9.A i B, kteří byli přítomni ve škole, mají test napsaný a většina má splněný i sólový zpěv. 9.A má hodinu ještě v pátek, kdy lze zazpívat i dopsat test. Ostatní žáci musí přijít individuálně a domluví se, jak dané podmínky splní, jinak nebudou v řádném termínu klasifikováni. Klasifikaci za pololetí uzavírám v pondělí 23.1.2017 ve 14 hodin.

U žáků, kteří jsou dlouhodobě nemocní, bude postupováno individuálně.

Jana Venclíčková

17.01.2017