Kniha vs. Video

V pondělí 12.11. jsme se zúčastnili besedy v knihovně na téma kniha vs. video. Děti si s paní knihovnicí povídaly o výhodách a nevýhodách jak knih, tak videa. Z připravených knih zkoušely odhadnout, zda byla dříve kniha nebo film.

Podle Zuzky je kniha všeobecně zdravější, rozvíjí dětskou fantazii a můžeme podle knihy napsat i vlastní příběh. Nevýhodou je nutnost přemýšlet a mít rozsvíceno. U videa vidí výhodu v možnosti odpočinku a jasné určení postav. Jedním z potíží videa je světlo. Podle Zuzky se u videa kazí oči a je důležité, aby video nebylo jediným zdrojem světla. Nevýhodou videa je, že si nemůžeme domýšlet, jak vypadají postavy a tím rozvíjet fantazii. Zuzce se beseda od paní knihovnice velice líbila.

Podle Danči se hodně dětí dozvědělo v čem má a nemá kniha výhody. Dle jejího názoru má kniha více výhod než video, tablet nebo mobil. Nejvíce se jí líbilo povídání o výhodách knih.

Terka uvádí, že čtení knihy nikoho kolem neruší. Knihy si můžeme představit, ale na videu to máme daný a vidíme to. Film je často osekaný a není v něm uvedeno všechno z knihy.

15.11.2018