Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Od února vychovatelka Drahomíra Kocourková vyvíjí v rámci školní družiny aktivitu, která rozvíjí dovednost kreslit metodou zaměřenou na využití pravé mozkové hemisféry.

Začala pracovat s dětmi 2. a 3. tříd. Aby byla zachována kvalita, omezila počet dětí v kroužku na 15. Kreslení rozvrhla do několika témat – kreslení tužkou, pastelkou, akvarelovou pastelkou, uhlem a suchým pastelem. Děti se postupně seznamují s postupy jak efektivně a kvalitně pracovat s jednotlivými výtvarnými potřebami.

Během února a března děti poznaly možnosti použití několika druhů tužek, jakými možnými způsoby se dá použít guma, naučili jsme se stínovat, vnímat světlo a stín. Děti zdokonalují jemnou motoriku a schopnost koncentrace. Učí se vnímat detaily, rozvíjí svoje schopnosti, dovednosti a především fantazii. Prostřednictvím této metody žáci také rozvíjí a zkvalitňují své sebepoznání a sebehodnocení.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou je určená pro všechny, nepočítá s tím, jaký kdo má talent, díky této metodě se naučí kreslit každý. Kouzlo spočívá především v pohodové atmosféře, která při kreslení panuje. Děti vidí zlepšení téměř okamžitě a to je pro ně nejlepší motivace.

Drahomíra Kocourková

18.03.2016