Kriteria hodnocení

Kritéria hodnocení

  • písemné, samostatné práce žáka
  • ústní prezentace učiva
  • plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku)
  • práce v hodině
  • aktivita v hodině
  • plnění zadaných projektů
  • domácí příprava na vyučování
  • nošení učebních pomůcek, učebnic a PS
  • nošení pomůcek do Vv a Pč
  • v TV nošení cvičebního úboru, švihadla a míčku

Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení.

05.09.2018