Krmení lesní zvěře

V úterý 10. dubna jsme navštívili zookoutek v Malé Chuchli. Zookoutek patří pod

Lesy hl. m. Prahy. Nachází se zde na 30 druhů zvířat žijících převážně na našem

území (liška, daněk, muflon…). Lektorky střediska ekologické výchovy nás

provedly zookoutkem a vyprávěly nám mnoho zajímavostí ze života zvířat.

Největším zážitkem bylo samotné krmení zvířat. Děti mohly nakrmit kozy a daňky

přímo v jejich ohradě. Dopoledne se vydařilo a pro nás to byl krásný zážitek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2018