Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou pod vedením vychovatelky Drahomíry Kocourkové

Kroužek pro děti navštěvující školní družinu probíhal od února do června 2016. Z důvodu zachování kvality kurz navštěvovalo 15 dětí z 2.a 3.tříd. Kroužek je postaven na metodě Betty Edwards, která rozvinula metodu kreslení zaměřenou na rozvíjení pravé mozkové hemisféry. Tato metoda je považována za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla doposud vyvinuta. Podstatnou část intenzivního kurzu tvoří praktická cvičení, která demonstrují účastníkům jejich schopnost naučit se kreslit a též vidět věci jasněji.

Děti se během kurzu postupně naučily používat různé druhy tužek, vnímat světlo a stín, naučili jsme se kreslit pastelkami, míchat různé odstíny barev, propadli jsme kouzlu akvarelových pastelek a nakonec jsme rozvíjeli svoje tvůrčí schopnosti pomocí suchých pastelů. Naučili jsme se vidět věci jiným způsobem než je nám běžné, rozvíjeli jsme svoji kreativitu, schopnost koncentrace a především fantazii. Pohodové hodiny nám zpříjemňovala relaxační hudba, která vždy navozovala uvolněnou atmosféru. Na konci kurzu jsme společně zhodnotili, která cvičení děti nejvíce bavila a co by rády vyzkoušely příště. Největší odměnou dětem byly jejich vlastní výsledky, které byly vždy okamžité.

19.08.2016