Kurzu kreslení PMH za školní rok 2017/2018

Celý školní rok probíhal ve školní družině pro děti 1.stupně kroužek kreslení za pomoci pravé mozkové hemisféry. Kurz navštěvovaly děti začínající, ale i zkušenější žáci.

Děti v průběhu roku rozvíjely kresbu tužkou, pastelkou, akvarelovou pastelkou, suchým pastelem, uhlem, a seznámily se s novou technikou nazvanou Inverzní kresba.

Děti se učily pracovat s mnoha výtvarnými pomůckami, přenášet na papír nejen to, co vidí před sebou, ale také svoji fantazii a představivost. Krok za krokem jsme společnou prací docílili velkých pokroků.

Náš kurz jsme zakončili výstavou obrázků na školní akademii, která se konala v hale školy. Všichni známí, rodina i přátelé tak mohli zhlédnout zajímavé a originální kresby, které děti samy na výstavu vybraly.

Učím žáky především přemýšlet o tom, co kreslí, pozorovat a vnímat detaily, ale také trpělivosti a systematičnosti, a v neposlední řadě posilovat zdravé sebevědomí.

Drahomíra Kocourková

vychovatelka

28.06.2018