M -12.10.2018 – Obsah, obvod – čtverec, obdelník, násobení a dělení přirozených čísel

Obvod, obsah – obdelník, čtverec, násobení a dělení přirozených čísel

1, Narýsuj obdelník ABCD, a = 7 cm, b = 4 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah.

2, Narýsuj čtverec ABCD, a = 4 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah.

3, Vypočítej obsah 20 čtvercových podložek o straně 21 mm.

4, Na obdélníkovém pozemku s rozměry 30 x 20 m byl postaven dům čtvercového půdorysu o straně 9 m a garáž obdélníkového půdorysu 5 x 3 m. Zbytek pozemku je zahrada. Urči  výměru nezastavěné plochy zahrady.

5, Vypočítej obvod čtverce o obsahu 49 dm2

6,  Obvod čtverce je 12 cm. Urči jeho obsah.

7,  Zahrada má tvar obdélníku o stranách 23 metrů a 48 metrů. Kolik potřebuje zahradník pletiva, aby oplotil celou zahradu? Na delší straně zahrady je brána dlouhá 3 metry. Vytvořte náčrt, výpočet a odpověď.

8,  Vypočítej jakou rozlohu má stavební parcela, která má strany o velikosti 25 a 43 metrů?

08.10.2018