Malování a poznávání rododendronů u Soviček

V průběhu měsíce května se děti seznamovaly s rododendrony, protože v tomto měsíci tyto keře nádherně kvetou. Paní vychovatelka je postupně, jak vykvétaly, trhala na zahradě a nosila je dětem, aby se s nimi prvotně prakticky seznámily a následně se je snažily nakreslit, tak jak je viděly.

 Nejdříve se děti o rododendronech něco dověděly. V téměř každé okrasné zahradě patří tyto rostliny k tomu nejhezčímu. Sytá zelená barva jejich listů a výrazné barvy jejich květů vytváří na každé zahradě nádhernou barevnou kompozici. Botanické jméno Rhododendron je složeno z řeckého Rhodos – růžový, načervenalý a Dendron – strom, a bylo přiřazeno této nádherné skupině kvetoucích okrasných keřů.

 Po seznámení s těmito krásnými okrasnými keři se děti pustily do malování. Přestože malování rododendronů nebylo povinné, většina dětí se se zájmem zapojila. Děti byly z květů nadšené. Do malby se zapojily i ty, které se jinak do jiných činností moc nehrnou. K vlastním obrázkům si děti mohly vybrat jako předlohu některý z barevných květů, které se jim nejvíce líbily. Dětem, kterým malování moc nejde, paní vychovatelka pomáhala s dokončením jejich výtvarného díla. A tak postupně vznikala rozmanitá dílka, ze kterých děti měly radost. Ve třídě vládl nebývalý klid. Z vytvořených dílek jsme si potom udělali ve třídě výstavku a nejhezčí výkresy byly ohodnoceny dětmi z oddělení Veverek. Děti si odnesly za prvá tři místa odměny, ze kterých měly radost.

 Dana Picmausová

vychovatelka

04.06.2018