Matematická olympiáda – zadání školní kolo kategorie Z5, Z6, Z7, Z8, Z9

Pokud budete mít zájem nahlaste se u svých učitelů matematiky.

z69

22.10.2019