Matematika lidského těla

Dnes jsme se s matematikou vrhli na naše tělo. Děti v průběhu třídního mezipředmětového projektu bádaly a ověřovaly. Pracovaly s měřícími přístroji, spolupracovaly ve skupinách, navzájem se učily. Měřily, vypočítávaly, porovnávaly, odhadovaly a hledaly souvislosti.

Věnovali jsme se také první pomoci a funkci vybraných částí lidského těla.

A co, že děti zkoumaly? Učily se měřit si navzájem tep, vypočítávaly objem přečerpané krve. Poslouchali jsme nahrávky zvuku tepu dětského i dospělého srdce, povídali jsme si o masáži srdce a trénovali jsme správný tepový rytmus při jejím provádění. K tomu nám pomohly, k velkému pobavení dětí, písničky. Děti vypočítávaly velikost nejmenší a největší kosti v našem tělo, porovnávali je,

Odhadovaly rozměry svého těla a porovnávaly je se změřenou skutečností. Ověřovaly zda platí, že předloktí je dlouhé přibližně jako chodidlo, ruka má zhruba délku tváře a rozpětí mezi konečky prstů přibližně odpovídá výšce postavy.

Hledali jsme další podobné proporcionální souvislosti.

Děti práce zaujala a mnohým ani nedošlo, že se učí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018