Národní galerie

Ve středu 25.10. jsme vyjeli do Prahy na návštěvu Národní galerie.

Měli jsme objednaný program, který se jmenoval “ Do obrazu“. Program měl tři části.

První část byla pohádka o malíři, který namaloval obraz pro svého císaře. Když si císař obraz prohlížel, malíř zaťukal na skálu, která byla na obrazu namalována. Skála se otevřela, malíř do ní vstoupil a skála se za ním zavřela. Malíře už pak nikdo nikdy neviděl.

Ve druhé části programu byly děti rozděleny do tří skupin. Každá skupina pracovala u svého obrazu. Úkolem skupin bylo popsat, co obraz vyjadřuje, jak na ně působí. Své pocity děti vyjadřovaly nejenom slovem, ale i hudbou a pohybem.

Třetí část byla hodně kreativní. Děti pomocí různých předmětů měly možnost svůj obraz, který byl promítnutý na stěnu, přetvořit, změnit tak, jak to cítí, jak si to přejí. Tato práce je velice zaujala a hodně se jim povedla.

Celý program byl pro všechny zajímavý. Návštěva galerie se nám líbila.

Žáci a tř. učitelka

 

 

30.10.2017