Naše spolky

Dnes jsme navštívili výstavu Naše spolky v komunitním centru.

Děti ze tu seznámily s organizacemi, které v Černošicích působí, tedy s těmi, které byly ochotny se výstavy zúčastnit a exponáty poskytnout. A nebylo jich málo.

Děti pracovaly s pracovními listy  a vyhledávaly informace.

Viděli jsme historické i současné fotografie, dokumenty  a další věci jako například oblečení či sportovní náčiní.

Velmi hezké bylo pozorovat děti a jejich nadšení, když na fotografii objevily sebe nebo někoho z rodiny.

Navštívili jsme také místní hřbitov a prohlédli jsme si památníček Věry Čáslavské.

Cestu tam i zpět jsme využili k poznávání přírodnin  i povídání o osobnostech, podle nichž je nazývají ulice, jimiž jsme šli.

Velký dík patří organizátorům této výstavy a všem, kteří se do přípravy a prezentace spolků zapojili.

Děkujeme

Návštěvu výstavy doporučujeme.

 

    

06.09.2018