Návštěva muzea

Už v listopadu jsme se společně vydali navštívit lektorovaný program Voda v krajině v Národním zemědělském muzeu V Praze. Voda jako podmínka života, jako krajinotvorný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i zkrocená, sloužící lidem. Výstava nabízí mnoho úhlů pohledu na vodu v krajině, v řekách a v lidských životech. Vyzkoušeli jsme si různorodé vlastnosti a úkoly vody v krajině, její sílu, vsakování, ale i to, jak s ní hospodaříme. Interaktivní skleněné „knihy“, které jsme si prolistovali, nám ukázaly vše o vodě jako základu života, koloběhu vody v přírodě a vodě léčivé.

Ocenili jsme zejména interaktivní prvky expozice a společnou práci s lektory.V.Škarda.

18.12.2018