Návštěvy školní knihovny

V 2.pololetí jsme se školní družinou pravidelně navštěvovali naši krásnou školní knihovnu.

Děti měly možnost seznámit se s knížkami, které knihovna nabízí, mohly si knížku zapůjčit domů nebo se jen podívat, co je v knihovně nového. Paní knihovnice si vždy pro děti připravila prezentaci různých knížek nebo časopisů a seznámila je s některými dětskými autory. Děti nadšeně poslouchaly a měly vždy spousty otázek. Velký zájem byl o různé encyklopedie, pohádky, příběhy o zvířátkách a především o knížky pana Miloše Kratochvíla a spisovatelky Hanky Jelínkové, což jsou autoři, kteří žijí v Černošicích.

Dětem se v knihovně vždy velice líbilo, proto se už těšíme na nový školní rok, kdy opět budeme naši knihovnu navštěvovat.

Chtěli bychom poděkovat paní knihovnici Simoně Kysilkové Šnajperkové za její péči, kterou dětem vždy věnovala.

Drahomíra Kocourková

 

 

26.06.2017