Nej čtenáři

Během celého školního roku jsme četli, pracovali s knihami, sdělovali si čtenářské zážitky, zapisovali do čtenářských deníků i na listy našeho stromovce knižního. Moc dobře se mu v naší třídě daří. Někteří však četli více než jiní.

Největší čtenáři byli dnes odměněni. Jak? Přece knížkami.

Přejeme všem krásné chvíle s knižními přáteli.

                                              

13.06.2018