Nový provozovatel školní kuchyně

Vážení rodiče,

s potěšením si Vás dovoluji informovat, že od začátku příštího školního roku nás čeká řada zlepšení v provozu školní kuchyně. 

  • Výběr ze 3 jídel místo dosavadních dvou
  • Pro děti od 11 let věku možnost volby – nově i bezobjednávkový systém (možnost výběru až na místě)
  • Stravování žáků se speciálními dietními potřebami
  • Vaření z čerstvých surovin (bez nadměrného využití průmyslových polotovarů)
  • Úzká spolupráce se školou a zástupci rodičů – stravovací komise pro hodnocení spokojenosti a podněty k jídelníčku, dvakrát ročně dny otevřených  dveří, tématické stravovací dny aj.
  • Zachování dosavadních cen stravného pro všechny strávníky
  • Zachování současného systému elektronických čipů s možností nastavení rodičovské kontroly (např. bezobjednávkový systém i pro mladší, nebo  naopak objednávkový i pro starší apod.)

Provoz kuchyně bude nově řídit renomovaná společnost  GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o., která byla vybrána na základě kvality svých služeb a referencí z jiných škol. Společnost GTH zařízení školního stravování je řádně registrovaná v rejstříku školních zařízení, čerpá dotace Ministerstva školství na platy pracovníků ve školství, plně respektuje platnou legislativu pro školní stravování jako jakákoliv školní kuchyně, podléhá stejným kontrolním mechanismům a orgánům. Změna v systému řízení kuchyně je podmíněna převzetím stávajících zaměstnanců kuchyně (min. za stejných podmínek), kterým nový provozovatel zajistí profesní rozvoj a vedení ve směru kvalitní moderní gastronomie a kvality služeb.

Ráda bych zde ocenila dlouholetou výbornou spolupráci s dosavadní vedoucí, paní Kočovou, pro kterou je letošní rok posledním pracovním před odchodem do penze. Děkujeme!

Jak již zřejmě víte, během léta dojde díky projektu připravenému vedením města také ke stavební úpravě školní jídelny a výměně vybavení. Kromě výše popsaného zlepšení kvality služeb kuchyně se tak naši strávníci mohou těšit i na zrekonstruovanou, rozšířenou a odhlučněnou jídelnu, kompletně zařízenou novým nábytkem. V životě školy to bude potřebné a dlouho očekávané zlepšení.

V případě dotazů se na mne samozřejmě kdykoliv obraťte. Pokud by dotazů bylo více, ráda k tomuto tématu zorganizuji informační schůzku za přítomnosti nového vedení školní kuchyně.

S pozdravem

Ludmila Zhoufová, ředitelka ZŠ Černošice

09.06.2016