Organizace školního roku 2017/2018

Pedagogické rady:

období termín
1.čtvrtletí 15. 11. 2017
2.čtvrtletí 25. 1. 2018
3.čtvrtletí 18. 4. 2018
4.čtvrtletí 20. 6. 2018

 

Třídní schůzky:

místo hromadné: 18.00 Konzultace: 14.00 – 18.00
Pod Školou

6. 9. 2016

pro 1.třídy 17.00

21. 11. a 23. 11. 2017

24. 4. a 26. 4. 2018

Komenského 7. 9. 2016

20. 11. a 22. 11. 2017

23. 4. a 25. 4. 2018

 

Důležité termíny:

Začátek školního roku 2017/2018: 4. 9. 2017
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018
Konec školního roku: 29. 6. 2018
Podzimní prázdniny: 26. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: 19. 2. – 23. 2. 2018
Velikonoční prázdniny: 29. – 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31. 8. 2018
Volno ředitelky školy 29. 9. 2017; 30. 4. 2018; 7. 5. 2018

 

Zápis do prvních tříd a zároveň do školní družiny pro školní rok 2018/19

termín 5. 4. 2018 14.00 – 19.00

 

Den otevřených dveří: 7. 3. 2018, 8.00 – 12.00