Organizace posledního týdne školního roku

Výuka bude v posledním týdnu školního roku 2015/2016 organizována takto:

 

pondělí – středa – třídnický režim (žáci tráví celý den ve své kmenové třídě s třídním učitelem)

1.stupeň: 4 vyučovací hodiny

2.stupeň: 5 vyučovacích hodin

 

čtvrtek – všichni: 1 vyučovací hodina (rozdávání vysvědčení)

 

25.06.2016