ORNITA „PTÁCI NA OBZORU“

V pátek 22.3. proběhla na naší škole přednáška společnosti ORNITA

na téma „Ptáci na obzoru“. Vyslechli jsme si poutavé povídání o tom,

jak vlivy lidské činnosti působí na krajinu a ovlivňují život volně žijících

ptáků. Součástí přednášky byly i ukázky vycpaných a živých exponátů.

12.05.2019