Oznámení ředitelky školy

Vážení rodiče,

skončil školní rok, ve kterém se v naší škole mnohé změnilo. Děkuji všem, kteří jakkoliv konstruktivně přispěli k tomu, aby v Černošicích byla lepší škola s kvalitnějším vzděláváním pro děti. Kromě zajištění běžných povinností (výuka, zápisy do prvních tříd, příprava na střední školy atd.) se v tomto školním roce povedlo položit základy k moderní efektivní výuce (matematika prof. Hejného, kritické myšlení, metoda CLIL), zavést užitečné třídní schůzky ve třech, připravit školu na preciznější individuální přístup (jak pro žáky s handicapem, tak pro žáky mimořádně nadané) a v neposlední řadě započít stavební práce hned na třech frontách (půdní vestavba, fasáda a okna školy, sportovní hala).

Přes vlny emocí a katastrofické předpovědi, které nástup nového vedení provázely, po celý rok škola řádně plnila své povinnosti, i když dílčím nedostatkům nebo chybám jsme se nevyhnuli.

Během školního roku jsem vzhledem ke složité situaci několikrát zvažovala, že školu opustím, ale s ohledem na žáky a některé spolupracující kolegy jsem vždy zůstala. Čelila jsem osobním útokům, šíření nepravd, polopravd, kritice, celé sérii podnětů na různé kontroly a inspekce. Ráda bych Vás ujistila, že celou dobu bylo mým zájmem pouze to, aby naše škola fungovala dobře, a nasazovala jsem pro tento cíl veškeré své znalosti a dovednosti.

Vygradování stížností a udání v posledním měsíci školního roku mě pak utvrdilo v přesvědčení, že již není v mých silách nadále pokračovat v práci pro černošickou školu a že je správné soustředit svoji energii tam, kde bude pozitivně přijata.

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům do nového školního roku takovou školu, která bude poskytovat kvalitní vzdělávání a bude fungovat v lepší atmosféře, než tomu bylo doposud. Pro příští rok předávám školu se zajištěnou kapacitou vyučujících, sestavenými úvazky, s rozpisem vyučovacích předmětů pro jednotlivé ročníky a s řádně vedeným účetnictvím a dokumentací.

Závěrem bych Vás všechny chtěla požádat o podporu nového vedení školy, a to jak dočasně jmenovaného, tak vzešlého z následného konkurzu. Je to nezbytná podmínka pro harmonický rozvoj vašich dětí i školy jako celku.

S přátelským pozdravem a přáním hezkého léta

Romana Lisnerová

01.07.2015