PLANETA ČESKO

V pátek 1.6. jsme oslavili Den dětí. Navštívili jsme kino v Radotíně a shlédli jsme úchvatný film o české přírodě. Byl plný unikátních, nádherných záběrů a seznámil nás s vzácnými i již nám známými druhy organismů.

Film se nám moc líbil.

Dalším zážitkem byl přesun z divadla na vlak. Ono totiž pršelo a ne málo. Vyzkoušeli jsme si běh mezi kapkami deště :). Takže, vykasat sukně a vyhraje, kdo bude nejsušší. Mokří jsme byli všichni.

Den se nám vydařil.

 

03.06.2018