Plánujeme návštěvy školní knihovny

Jelikož děti z 1. tříd se již naučily ve škole číst, chtěly bychom podpořit jejich zájem o četbu. Proto jsme se rozhodly, že budeme od 2. pololetí

s dětmi ze školní družiny navštěvovat školní knihovnu.

První návštěva se uskuteční v úterý 6. 3. 2018 od 13:40 do 14:30 hodin, dále pak pravidelně každé úterý až do konce školního roku.

V knihovně paní knihovnice Mierzwová seznámí děti s knižními novinkami a přečte jim krátký úryvek z vybrané knížky. Děti si pak budou moci půjčit knížky dle svého zájmu.

Doufáme, že se dětem v knihovně bude líbit a že se jim stane četba součástí jejich života.

Za kolektiv vychovatelek

Jana Marková

05.03.2018