Pololetní písemná práce z matematiky

Pololetní písemná práce z matematiky se bude konat ve čtvrtek 17.1.2019.

Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během prvního pololetí. Konkrétně se jedná o přirozená čísla (porovnávání, zaokrouhlování, početní operace s nimi, přednosti početních operací), desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování), zlomky a jejich převody na des.čísla a zpět, převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu. Samozřejmě bude v písemné práci zastoupeno i řešení slovní úlohy. Z geometrie se vyskytnou cvičení týkající se základních geometrických útvarů, rozpoznávání jednotlivých těles a výpočtu obvodů, obsahů a povrchů základních útvarů.

Jednotlivé příklady budou koncipovány obdobně jako příklady z pracovního sešitu a domácích úkolů.

20.12.2018