Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Nový školní rok jsme zahájili návštěvou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Naše prohlídka začala krátkým dokumentárním filmem, kde jsme se dozvěděli více o historii parlamentu. Pak jsme měli možnost setkat se s jedním z poslanců, od kterého jsme se dozvěděli, jak se může člověk stát poslancem, co takový poslanec dělá, když zrovna nezasedá v poslanecké sněmovně a plno dalších zajímavostí. Poté naše návštěva pokračovala prohlídkou jednacího sálu poslanecké sněmovny, kde v té chvíli zasedal rozpočtový výbor. Prošli jsme i další reprezentativní prostory. Jen mi není jasné, jak se poslanci vyznají ve spleti chodeb, kterými jsme procházeli. Možná, že na začátku dostanou plánek, aby se v neztratili. Celou naši prohlídku doprovázel zajímavý výklad. Dozvěděli jsme se, kdo předkládá poslanecké sněmovně zákony, seznámili jsme se zasedacím pořádkem poslanecké sněmovny, víme, kdo smí při zasedání poslanecké sněmovny vstoupit do zasedacího sálu a jakým způsobem je jednání zaznamenáváno.

 

27.11.2018