Pouštíme draky

Vydali jsme se k Berounce, pouštěli jsme draky a sbírali dříví na oheň. Na školní zahradě jsme si potom opékali všechno,  co jsme našli v batohu.

11.11.2018