Pověsti, báje a legendy ve školní knihovně

Máme rádi knížky. Máme velmi hezkou školní knihovnu. Máme šikovnou a milou paní knihovnici. Proto a nejen proto vítáme možnost absolvovat program, který pro nás naše paní knihovnice připravila. Tentokrát jsme se spolu s ní zabývali pověstmi, bájemi a legendami. Společně jsme dali dohromady jejich charakteristické rysy a rozdíly. Porovnávali jsme pověsti, pohádky, legendy. Pověsti jsme si rozdělili podle toho, jakým tématem se zabývají. Děti velmi hezky spolupracovaly a paní knihovnice jejich odpovědi upřesňovala a doplňovala. Ukázali jsme si některé knížky věnované pověstem, které máme ve školní knihovně. Děti poslouchaly čtenou pověst, reprodukovali ji. Pracovaly s pracovním listem a odpovídaly otázky k textu.

Velmi nás všechny zaujaly pověsti, které se váží k místu, kde je naše škola. Děti znaly většinou pověst, proč se Mokropsy jmenují Mokropsy. Pověst o památném dubu pro nás byla novinkou, přestože někteří věděli, že její zkrácená verze je u tohoto stromu napsaná.

V knihovně se nám líbilo.

Děkujeme.

Paní knihovnici jsme předali záložky, které jsme vyrobili do projektu Záložka spojuje školy. Naše pojetí ji zaujalo.

11.10.2019