Pracovní sešity na jazyky

Pracovní sešity na všechny vyučované cizí jazyky zajistí žákům škola. Prosíme tedy – NEKUPUJTE je!

Bližší informace budou zveřejněny v září.

28.06.2018