Předání přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia

31.1.2017 obdrželi všichni žáci devátých tříd a zájemci ze tříd sedmých a pátých, dvě přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia a jeden zápisový lístek ke studiu na vybrané škole.

V případě nutnosti vydat nový doklad bude tento úkon zpoplatněn.

 

 

31.01.2017