Prezentační přehlídka KŘÍŽEM KRÁŽEM NAŠÍM KRAJEM

Na konci dubna se ve Všenorech konal pátý ročník prezentační přehlídky Křížem krážem naším krajem. Akce je pořádána všenorskou základní školou a účastní se jí žáci druhého stupně z celého Poberouní. Žáci si ve dvojicích připraví krátkou prezentaci na vybrané téma z dění v jejich obci (letos byla zadána témata z historie) a přednesou ji před svými kolegy z ostatních škol. Naši školu reprezentovali žáci 8.A: Štěpánka Cafourková a Anna Václavková (Černošice před sto lety) a Josef František Vávra a Vojtěch Wolf (Černošice ve třicátých a čtyřicátých letech). Přehlídka je již tradičně nesoutěžní, ale naše dvojice se ve velké konkurenci rozhodně neztratily.

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme!

 

 

25.05.2018