Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

31.1.2017 obdrželi všichni žáci devátých tříd a zájemci ze tříd sedmých a pátých, dvě přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia a jeden zápisový lístek ke studiu na vybrané škole.

V případě nutnosti vydat nový doklad bude tento úkon zpoplatněn.

 

 

Termíny přijímacích zkoušek jsou:

12. a 19. 4. 2017 (pro čtyřleté obory)

18. a 20.4. 2017 (pro šestileté a osmileté obory)

 

Veškeré další informace naleznete v dokumentech níže.