Čj – příprava na test z podstatných jmen

Látka k procvičení:

  1. podstatná jména: látková, hromadná, pomnožná
  2. podstatná jména:abstraktní, konkrétní
  3. podstatná jména: obecná, vlastní
  4. mluvnické kategorie: rod, číslo, pád, vzor
  5. i, í, y, ý v koncovkách podstatných jmen
20.02.2017