Přípravy na průvod Karla IV.

2.června už jako tradičně přivítáme v Černošicích průvod Karla IV.

S dětmi v družině jsme se zapojili do příprav na vítání příchodu Karla IV. nalepováním vlaječek se znakem České republiky.

Na vlaječkách pracovaly děti ve všech odděleních. Při práci jsme si s dětmi povídali o Karlu IV., který postavil nedaleký hrad Karlštejn. Jeho cesta na hrad vedla přes Černošice, kde se svojí družinou pravidelně odpočíval.

V oddělení Veverek jsme si s dětmi vyprávěly o dětství Karla IV., o jeho vzdělanosti, o jeho manželkách, dětech a o stavbách, které nechal postavit v době jeho vlády.

Pro děti jsou nejzajímavější vlastní prožitky, a tak jsme si v oddělení Veverek zahráli na vítání Karla IV. při jízdě na hrad Karlštejn. Děti si za pomoci paní vychovatelky připravily paruky, kostýmy, rekvizity a potom si zahrály na příchod krále Karla IV. Všechny ho vítaly máváním vlastnoručně vyrobenými vlaječkami a vyslechly si jeho vlídná slova, kterými „své poddané“ pozval na hostinu pořádanou na hradě Karlštejně.

Už teď se všichni těšíme na sobotu 2. června, kdy se při své cestě na Karlštejn průvod Karla IV. zastaví také v našem městě a promluví k lidu černošickému.

 

Jana Marková

vedoucí vychovatelka

30.05.2018