Projekty a referáty

V hodinách přírodovědy a vlastivědy se učíme vyhledávat informace a zpracovávat je do referátů a projektů. Učíme se tyto práce prezentovat, ztrácíme trému a umíme třídu oslovit, dodržovat dané podmínky, uvádět zdroje, dodržovat určitý počet slov, odpovídat na zvídavé otázky. Potíže máme trochu s pravopisem. Stále se vylepšujeme. Pracujeme i ve skupinách, naposledy jsme prezentovali projekt Kraje České republiky.

 

 

 

 

07.02.2019