Projekty OP VVV

Naše škola získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci ve výši 1 935 800 Kč.

Podpora bude využita v oblasti osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a dále personálním posílením o dalšího speciálního pedagoga a školního asistenta.

Dětem budou v rámci projektu nabídnuty tyto aktivity:

  1. Čtenářský klub – podporující čtenářskou gramotnost
  2. Klub zábavné logiky a deskových her – podporující matematickou gramotnost
  3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Všechny naplánované aktivity budou realizovány v období 1. září 2017 – 31. srpna 2019.