Pronájem učeben a tělocvičny v budově školy

Pokud máte zájem o pronájem prostorů v budově školy, obracejte se výhradně na hospodářku školy a pište na e-mail lhajkova@zscernos.cz.

23.09.2016