První pomoc

V pondělí 25. 9. k nám do třídy na hodinu prvouky přijeli zdravotníci z motolské nemocnice.

Tématem hodiny bylo poskytnutí první pomoci.

Zdravotníci nám povídali, jak se zachovat a co udělat, když je potřeba někomu zachránit život. Připomněli jsme si také důležitá telefonní čísla. Viděli jsme praktické ukázky první pomoci a práci s přístrojem AED, který slouží k oživení člověka, který nedýchá. V další části hodiny jsme si mohli prakticky vyzkoušet masáž srdce na cvičné figuríně jménem „Pepa“.

Dnešní hodina první pomoci byla velmi zajímavá a poučná. Každý z nás se snažil zapamatovat si co nejvíce informací, aby v případě potřeby uměl poskytnout nebo přivolat první pomoc.

Žáci 3.F a tř. učitelka

25.09.2017