UČÍME SE NAVZÁJEM – První realizované hodiny

S příchodem jara se na naší škole rozběhl připravovaný projekt „Učíme se navzájem“, v rámci kterého se žáci, kteří projevili zájem, stali na jednu vyučovací hodinu „učiteli“ svých mladších spolužáků.

Pro zdárnou realizaci vyučovací hodiny museli dotyční žáci projevit kromě zájmu také dostatek vytrvalosti, trpělivosti, schopnost spolupracovat, překonávat překážky, dále tvořivost, odvahu a ochotu udělat něco navíc.

V průběhu března a dubna proběhlo již osm vyučovacích hodin vedených žáky – samozřejmě pod dohledem přítomného učitele, který malým „kolegům“ poskytl zpětnou vazbu. Jednoduchý dotazník k průběhu hodiny vyplnili také žáčci, pro které byla hodina připravena. Také vyučující žáci pomocí dotazníku hodnotili, co se jim povedlo, co pro ně bylo nejobtížnější, jak na ně reagovali jejich žáčci apod. Za své výkony byli náležitě odměněni známkou v daném předmětu a pochvalou.

Z nadšených reakcí většiny zúčastněných vyplývá, že projektu se dobře daří a plní své cíle. Děkujeme všem, kteří se již zapojili a doufáme, že se k se k nám přidají další odvážlivci.

Autorky projektu: Žaneta Odložilíková a Marie Zálešáková

 

 

 

 

 

 

09.05.2017