První školní den

V pondělí 4. září 2017 přivítala naše škola 103 nových prvňáčků. Za zvuků písničky Září skladatelské dvojice Svěrák-Uhlíř se noví žáci naší školy seřadili před Halou Věry Čáslavské, kde je přivítala paní ředitelka spolu s panem starostou. Po slavnostním zahájení školního roku 2017/2018 si své žáky odvedly paní učitelky do jejich nových tříd. V budově ZŠ v Komenského ulici přivítala ve škole 18 žáčků 1.C zástupkyně ředitelky školy.

Na všechny žáky čekala po prázdninách škola ve zbrusu novém kabátě. Budova C se konečně dočkala zateplení, nové fasády a především konečně výměny starých dřevěných oken za plastová. Do konce září by měly být už také dokončeny veškeré práce i kolem budovy B. Učitelé i žáci by tak měli mít dostatek klidu k realizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Renovací prošla také školní budova v Komenského ulici, díky tomu se bude v novém školním roce žákům i učitelům určitě daleko lépe učit. Jsme rádi, že se zřizovatel o naši školu tak dobře stará a jen doufáme, že se v blízké době dočkáme nejen stavby sportovního oválu, ale i přístavby dalších kmenových tříd a třeba i nových šaten v budově v Komenského ulici. I přes veškeré stavební úpravy, kterými naše škola v průběhu posledních několika let prošla, totiž už opět praská ve švech. K 5.9. evidujeme 864 žáků, z čehož fyzicky školu navštěvuje 823 žáků (rozdíl představuje žáky v domácím vzdělávání nebo např. ty, kteří žijí v zahraničí a do školy docházejí pouze na přezkoušení). Družina čítá 10 oddělení a navštěvuje ji 277 dětí. Celkem má Základní škola Černošice 38 tříd, to je o jednu třídu více než v minulém roce.

Také pedagogický sbor letos posílil – abychom vyšli vstříc požadavkům inkluze, rozšířili jsme provoz školního poradenského centra, hodiny reedukace tak mohou žáci nově navštěvovat v průběhu celého týdne. Zároveň na škole působí 8 pedagogických asistentů, z čehož jeden je sdílený pro dva žáky. Do projektu Obědy pro děti, který platí obědy žákům ze sociálně slabých rodin, je letos z naší školy zařazeno 15 dětí. A jako každý rok slouží budovy v ulici Pod Školou i Komenského také jako zázemí pro nejrůznější kroužky (jejich konečný seznam naleznete koncem září na www.zscernosice.cz v sekci Mimoškolní činnost), nově se u nás otevírá například Kroužek řemesel a kutilství, který si klade za cíl přivést děti k řemeslům a polytechnické výchově obecně. Snad se jim to povede!

Pro rodiče, učitele i žáky je ale určitě největší letošní změnou přechod na elektronickou žákovskou knížku a elektronickou třídnici. Bude nám asi všem chvíli trvat, než se s novým systémem sžijeme, ale věříme, že vše nakonec povede k efektivnější oboustranné spolupráci a lepší informovanosti.

Do nového školního roku 2017/2018 přejeme všem žákům hodně štěstí a rodičům pevné nervy!

 

Mgr. Michaela Šlesingerová, tisková mluvčí školy

 

foto: L Zhoufová a J. Sacher

 

 

 

15.09.2017