Ptáci v zimě

Zvířata se se zimním počasím vypořádávají mnoha způsoby. Mohou zimu přečkat zimním spánkem, přesunout se na naše zimní období do jim příjemnějších podnebných oblastí, mohou se přizpůsobit, aby zimu v našich podmínkách přežila.

My jsme si o adaptacích zvířat na životní podmínky povídali v přírodovědě.

Při výtvarné výchově jsme ztvárnili krmítka s ptáky, které děti kreslily dle předloh v atlase.

Dnes jsme se vydali pozorovat ptáky a poznávat dřeviny. Poznávat dřeviny v zimním období, kdy jsou listnaté bez listí, je obtížnější. Přesto se to dětem s malou nápovědou dařilo.

Ven jsme si vzali teplé oblečení, dalekohledy a pečivo na přilepšenou ne pro nás, ale pro vodní ptactvo. Měli jsme i olejnatá semínka pro sýkorky.

Snažili jsme se bedlivě poslouchat a rozeznat hlasy některých ptáků, které jsme si ve třídě poslouchali z CD. Hledali jsme hnízda i dutiny ve kmenech stromů a pokoušeli se odhadnout, komu asi patří.

Největší nadšení u dětí vzbudily kachny na pláži. Byly tak „otrlé“, že se občas dětem podařilo nepozorovaně se jich  dotknout.

Již nyní se těšíme, až se v květnu seznámíme blíže se skupinou ptáků nazývanou šplhavci, o nichž si budeme povídat v programu organizace Ornita.

17.1. M. Václavková

 

17.01.2017