Ředitelské volno 17. – 21. prosince

Vážení rodiče,

vzhledem k montáži výtahu v budově školy v ul. Pod Školou, kterou není možné provést z bezpečnostních a provozních důvodů v běžném provozu školy, vyhlašuji od 17. – 21. 12. 2018 ředitelské volno.

Upozorňuji, že v tomto týdnu nebudou v žádné z budov probíhat ani odpolední mimoškolní aktivity.

Toto opatření platí i pro odloučenou budovu ZŠ v Komenského ulici, kde bude po celý týden zajištěn náhradní provoz školní družiny pro všechny přihlášené žáky z 1. – 4. ročníku (včetně zajištění oběda). Žáci, kteří běžně školní družinu nenavštěvují, mohou zdarma využít služby ŠD od 7.40 – 12.35.

V pátek 9. 11. 2018 budou závazné přihlášky předány dětem. V případě zájmu odevzdejte vyplněnou přihlášku třídní učitelce Vašeho dítěte- nejpozději do 30. 11. 18. Nemáte-li zájem o ŠD, dejte to, prosím, na vědomí třídní učitelce.

 

Děkuji za pochopení situace a spolupráci.

Ludmila Zhoufová

ředitelka školy

 

 

 

19.11.2018