Sbírka na halu. Jak se zapojit :-)

Velmi děkujeme všem, kteří již přispěli na výstavbu nové haly pro školu. Po dotazech veřejnosti ohledně sbírky uveřejňujeme možnosti, jakým způsobem se podílet a zapojit. V níže uveřejněném textu naleznete informace a v příloze příspěvku i seznam potřebného sportovního vybavení pro halu.

  • Finančním darem nad 50.000,- Kč Pokud chcete chcete přispět nad 50.000 Kč, neváhejte nás kontaktovat na email hala@mestocernosice.cz nebo přes kancelář starosty na tel. č. 221 982 530. Všichni sponzoři se stanou oficiálními partnery haly a získají možnost prezentovat svoji osobu nebo firmu v prostorách haly.
  • Adopcí sedačky 25.000,- Kč Staňte se patronem sedačky. Adopcí sedačky získáte: označení sedadla Vaším jménem, rezervaci a vstup zdarma na vybrané akce v průběhu příštích 10 let, uvedení Vašeho jména mezi sponzory v tisku, na webu, a přímo v hale, darovací smlouvu umožňující odečíst dar od daňového základu. Pokud máte zájem podpořit projekt haly adopcí sedadla, prosím kontaktujte nás co nejdříve a vyberte si své sedadlo… Kontakty viz výše.
  • Příspěvkem na konkrétní vybavení Chcete-li přispět přímo na konkrétní vybavení, které budou děti a sportovci v haly využívat (sítě, míče, gymnastické náčiní atd.), můžete si zvolit ze soupisu a příslušnou částku poslat na účet veřejné sbírky níže nebo přinést v hotovosti. Osobně na pokladně úřadu nebo poštou (dáte-li nám adresu) získáte certifikát s vlastnoručním podpisem patronky haly, olympijské vítězky Věry Čáslavské.
  • Příspěvkem do veřejné sbírky Pomůžete jakoukoliv částkou dle Vašich možností. Číslo účtu je 182-0388063349 / 0800. Na dary nad 1,000 Kč na požádání vystavíme potvrzení pro účely snížení základu daně z příjmu.
  • Dobrovolnictvím Řekněte o hale svým sousedům, uspořádejte benefiční akci, … – s návrhy či nápady jak pomoci nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

V příloze najdete přehled vybavení pro halu, které je potřeba pro děti zakoupit.
Přehled vybavení

03.06.2015