SDH Mokropsy pro děti ze ŠD

Po loňském úspěšném hasičském odpoledni jsem i letos poprosila mokropeské dobrovolné hasiče o předvedení techniky, spojené s kropením pro děti ze školní družiny. Akci jsme společně naplánovali na 7. 6. 2018, od 14: 15. Ten den většina nedočkavých dětí v plavkách postávala u plotu školního hřiště a netrpělivě hasiče vyhlížela. Když pod školní vrátnici přijela jedna velká cisterna s malým doprovodným vozidlem, byly již všechny děti nalepené u vchodu na hřiště. Kdo měl zájem prohlédnout si techniku ve vozidle, pro toho byla velká cisterna kompletně odhalená. Většina dětí se ale těšila na kropení. Děti natěšeně poskakovaly před vozidlem, některé pomáhaly hasičům rozvinout velkou hadici a rozdělit ji na dvě menší stříkačky. Potom se ke každé postavil jeden hasič s početnou skupinkou dětí, které čekaly, až na ně přijde řada s kropením. Děti tak měly možnost vyzkoušet si jednotlivé režimy stříkání, od husté mlhy, která lehce osvěžila vychovatele, aniž by je zcela zmáčela, přes rozstřik několika menších proudů, až po plný prudký proud. Ostatní děti v proudech vody dováděly, proskakovaly, podlézaly a přeskakovaly je, některé si v odplaveném štěrku stavěly rybníčky a hráze. Největší úspěch měl „útok“, kdy se jedna skupina stříkajících dětí rozeběhla i s hadicí proti skupině druhé, s cílem co nejvíce všechny polít. Děti, kterým již byla zima, si roztáhly ručníky na druhé polovině hřiště, kde se slunily jako na pláži.

Troufám si říci, že si akci užili nejenom děti s vychovateli, ale i samotní hasiči.

Tímto bych ráda poděkovala jednotce SDH Mokropsy za skvěle provedenou akci pro děti ze školní družiny při ZŠ Černošice.

Za všechny děti ze školní družiny i nás vychovatele

Anna Totušková

 

15.06.2018