Školní družina v době ředitelského volna 17. – 21. 12. 2018

  • provoz školní družiny zajištěn v budově v Komenského ulici denně 7.00 – 17.15 h

 

  • příchod do družiny nejpozději v 9.00 hodin
  • pro přihlášené děti zajištěn oběd, vydává se 11.30 – 12.30
  • s sebou – přezůvky, svačinu (dopolední i odpolední – dle potřeby), láhev s pitím
  • možnost přinést si vlastní karty a hry

Žáci, kteří navštěvují školní družinu pravidelně, mají odchody zapsané v zápisním lístku. Ostatní žáci přinesou písemné sdělení od rodičů na celý týden, v kolik hodin a s kým (nebo zda samy) budou ze ZŠ odcházet.

12.12.2018