Školní knihovna

Výpůjční doba:

(zkušební provoz)

po 9,30-14,30

út 12,00-15,00

st 8,30-14,30

čt 12,00-15,30

pá 9,30-13,00

Knihovnu naleznete ve 2. patře budovy C (nové podkroví).

Základní škola Černošice disponuje vlastní školní knihovnou, která čítá asi 5 000 svazků (při počtu 794 žáků a 49 učitelů). Žáci i učitelé si zde mohou půjčovat knihy zdarma.

Knihovna shromažďuje nejen tzv. doporučenou četbu, ale také nejrůznější encyklopedie, slovníky a příručky. S nimi by se žáci během základní školní docházky měli naučit pracovat. Úloha školní knihovny je ale ještě i jiná – moderní knihovna má být centrem informační výchovy. Všechny informace přeci nelze nalézt prostřednictvím internetového vyhledávače. Pořádají se pravidelné exkurze tříd do knihovny, besedy s místními i přespolními autory. Každý rok v dubnu se školní knihovna zapojuje do tradiční Noci s Andersenem.

V březnu 2016 se školní knihovna přestěhovala do nově vybudovaných prostor v podkroví historické budovy v Mokropsech, kde je možné pohodlně studovat a číst knížky i časopisy.

Nejstarší knihy pocházejí z 30. let 20. století, tedy z doby výstavby původní mokropeské budovy. Proměnou prošla knihovna na přelomu 90. let, kdy se mnoho knih vyřadilo a ve vyřazování se pokračuje. Knižní nabídka se sice od 90. let nebývale rozšířila, na nákup nových knih však nezbývá ve školním rozpočtu mnoho financí. Proto mnohé tituly v knihovně pocházejí z darů, které pomáhají rozšiřovat nabídku zejména v oblasti beletrie.

Klub mladých čtenářů (KMČ)

Škola je zapojena do spolupráce s nakladatelstvími Albatros, Fragment, Egmont, Mladá Fronta a Grada a prostřednictvím KMČ nabízí 5x ve školním roce žákům a pedagogům novinky těchto nakladatelství. Žáci si doma spolu s rodiči vyberou tituly z aktuálních katalogů a objednávky za ně vyřídí koordinátor ve škole. Touto cestou se rozšiřuje čtenářská gramotnost žáků školy.

 

Vyzýváme spoluobčany i rodiče školou povinných dětí, přispějte nám do knižního fondu knihami, které byste jinak vyřadili, či určitou finanční částkou pro zakoupení vhodné literatury! Náš cíl je společný – naučme naše děti žít s knihami!

 

Těší se na Vás školní knihovnice Simona Kysilková Šnajperková

foto: Petr Kubín
31.03.2016