Školní kroužky

V letošním školním roce připravili učitelé naší školy tyto kroužky:

Šlápota – turistický kroužek  Vlastimil Brynych
Keramika Martina Knollová čtvrtek 13.00 – 14.30
Tanečky v country stylu Gabriela Tomcová čtvrtek 16.00 – 17.30 C11
PC kroužek Aleš Liber čtvrtek 14.00 – 17.00 B13
FIE Ilona Olšiaková úterý 14.00 – 15.00 C13
  středa 13.00 – 14.00 C13

 

Více informací podají příslušní učitelé na svých emailových adresách nebo telefonech.

Kroužky školní družiny

Kreslení pravou hemisférou  Drahomíra Kocourková pondělí 15.30 – 16.45
                     (pokročilí) úterý 15.30 – 16.45
Tanečky v country stylu Ivana Cullen, Václav Pavel čtvrtek 16.15 – 17.15

 

Tyto kroužky mohou navštěvovat žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny. Hrazeny jsou z prostředků pro školní družinu.