ŠLÁPOTA: Tropičtí motýli

Dne 12. dubna byla Šlápota okouzlena krásou tropických motýlů. Ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady v Troji se postupně líhnou z kukel. Z anglického Stratfordu (mimochodem rodiště W. Shakespeara, jehož 400 let od narození si letos připomínáme) jsou rozesílány ve speciálních vyhřívaných krabicích do celého světa. Do Prahy bylo dopraveno více než 4000 jedinců. Před očima návštěvníků pak dochází k rozuzlení tajemného vývoje motýlů – od vajíčka přes housenku a kuklu k dospělému jedinci – fascinujícímu motýlu.

Posuďte sami …

 

Mgr. Vlastimil Brynych

vedoucí turistického kroužku

26.04.2016