Smysly živočichů

V pátek 2.3. na naší škole probíhal program s názvem: “ Smysly zvířat“.

Každý živý organismus si během dlouhého vývoje zdokonalil různé smysly.

S jejich pomocí živočichové získávají informace z prostředí, které obývají, a mohou ho tak dokonale využívat. Nezbytné jsou i pro získání potravy, odhalení nebezpečí a včasný únik, hledání partnerů, úspěšné rozmnožování a přežívání změn počasí. Smysly živočichů jsou, s jedinou výjimkou zraku, mnohem výkonnější a rozmanitější než ty lidské.

V programu nechyběla ani ukázka živých zvířat. Mohli jsme si prohlédnout sovu pálenou, sklípkana, užovku červenou a žábu rohatku.

Celý program byl velmi zajímavý a obohatil nás o nové poznatky.

Žáci 3.F a tř. učitelka

05.03.2018